×

Hiter kontakt

Naslov
Gmajna 10
SI-1236 Trzin, Slovenija

T:
+386 1 564 44 04

E:
upravljanje@aktiva.si

Zanesljiv partner pri upravljanju vašega objekta

Zadovoljstvo uporabnikov nepremičnin je ključ za naš uspeh in nadaljnji razvoj.

O podjetju

Dejavnost podjetja Aktiva upravljanje d.o.o. je upravljanje in vzdrževanje vseh vrst stavb, kot so:

 • več stanovanjski objekti,
 • poslovni objekti,
 • stanovanjsko-poslovni objekti,
 • garažne hiše,
 • industrijski objekti.

Družba vzpostavlja in vzdržuje standarde kakovostnega upravljanja, skupaj s strokovnim vzdrževanjem objektov pa zagotavlja udobne pogoje za bivanje in delo. Pri svojem delu smo profesionalni, preudarni in delujemo v interesu ohranitve in povečanja vrednosti nepremičnine.

Reference

Danes nam zaupa preko 8000 zadovoljnih naročnikov. V upravljanju in vzdrževanju imamo več kot 350 objektov, katerih površina presega 500.000 m2.

Potrebujete upravnika nepremičnine?

Namesto vas sledimo zakonom in poskrbimo, da vaš objekt zadošča vsem standardom kakovosti. Z nami bodo vaši stanovanjski zbori in odločitve o delitvi stroškov enostavnejši.

Potrebujete upravnika nepremičnine? Namesto vas sledimo zakonodaji in predpisom ter poskrbimo, da vaš objekt zadošča vsem standardom kakovosti. Z nami bodo vaši stanovanjski zbori in odločitve o delitvi stroškov enostavnejši.

Svoje storitve vedno ukrojimo po meri naročnika, s ciljem zagotoviti vsakemu objektu najboljšo možno oskrbo. Estetska funkcionalna dovršenost bivanjskega okolja je predpogoj za kakovostno življenje in delo. Oboje dnevno z veseljem prinašamo v življenje naših naročnikov.

Poleg skrbi za pravilno delovanje skupnih delov večstanovanjskega ali poslovno stanovanjskega objekta poskrbimo tudi za lepo urejeno okolico.

Kaj nudimo kot dober upravnik?

 • hitro odzivnost,
 • posluh za težave stranke in njihovo sprotno reševanje,
 • boljšo kakovost in konkurenčne cena,
 • občutek varnosti in zaupanja.

Kot upravnik poskrbimo za:

Za vas izvajamo vodenje in ažuriranje evidenc o lastnikih, zastopnikih in najemnikih objektov ter popis pripadajočih nepremičnin. Poskrbimo za organizacijo srečanj etažnih lastnikov, pripravljamo predloge za izvajanje investicijskih in vzdrževalnih del in na podlagi sprejetih odločitev lastnikov sprejeto tudi izvedemo.

Naše storitve vključujejo celoten pregled stanja nepremičnine: delovanje skupnih inštalacij, naprav in opreme, nadzor nad ureditvijo okolice in posledično potrebna servisna dela. Za vsako nepremičnino izdelamo predlog načrta vzdrževanja za določeno obdobje, kot dober gospodar poskrbimo za najugodnejšega ponudnika za izvedbo teh del in vršimo nadzor nad izvajalci.

Kot upravitelj skrbimo za nadzor nad finančnimi obveznostmi lastnikov nepremičnin. po dogovorjenem ključu razdelimo stroške na posamezne lastnike in izvajamo knjigovodsko in finančno poslovanje. Vodimo tudi vse postopke za ustrezno zavarovanje nepremičnin.

Zastopamo pravice in koristi etažnih lastnikov v sodnih in upravnih zadevah, v primeru pravnih sporov zbiramo in pripravimo podatke za sodne postopke in izvršilne predloge, opravljamo vodenje evidenc pravnomočnih sklepov in izvršb. Svetujemo in pomagamo tudi pri urejanju medsebojnih razmerij v več lastniških nepremičninah.

Je vaša nepremičnina vzdrževana?

Želite bolj urejeno okolico vašega stanovanjskega bloka in delujoče luči na stopnišču? Nudimo vam ureditev okolice in hišniške storitve ter vsa vzdrževalna dela

Vzdrževanje objektov

Želite bolj urejeno okolico vašega stanovanjskega bloka in delujoče luči na stopnišču?

Zakaj potrebujem vzdrževanje objekta?

Za kakovostno življenje v vašem domu ali delo poslovnem prostoru je ključnega pomena, da je nepremičnina redno vzdrževana, njena okolica pa urejena in estetska.

Kaj vključuje vzdrževanje objekta?

Vzdrževanje objekta vključuje tako skrb za pravilno delovanje naprav in delov nepremičnine, razna hišniška dela in ureditev zunanje okolice objekta.

Pri vzdrževanju vaše nepremičnine bomo poskrbeli za:

Hišnik oz. vzdrževalec skrbi za brezhibnost in urejenost vseh skupnih delov in naprav objektov (dvigala, centralna kurjava, hidroforne naprave, vodovodne, kanalizacijske, elektro, plinske, antenske in druge napeljave, domofoni)  ter zagotavljanje pravočasnega servisiranja s strani ustreznih podizvajalcev.

Redna mesečna vzdrževalna dela skupnih delov in naprav, kot so: pregled in vzdrževanje dvigal, toplotnih in hidrofornih postaj,  gasilnikov, instalacij, varnostnih sistemov,...

Pri obnovi objektov vam zagotovimo celoten servis: od ocene del, izbora najugodnejših ponudnikov do nadzora nad kakovostjo izvedbe. Večja investicijsko vzdrževalna dela, kot so: obnova fasade, zamenjava strešne kritine, hidro izolacijska dela, energetske prenove stavb, menjava tlakov, namestitev varnostnih sistemov, nadgradnje kotlovnic in hladilnih postaj  ter vse druge investicije.

Urejena okolica je odraz dobrega gospodarja, zato poskrbimo, da je tudi okolica objektov čista in ustrezno vzdrževana.

Iščete upravnika, ki bo izpolnil vaša pričakovanja?

Lastniki nepremičnin, zaupajte nam organizacijo vzdrževanja več lastniške nepremičnine in poskrbeli bomo, da bo vaša nepremičnina delovala brezhibno.

Konkurenčne prednosti

Naše konkurenčne prednosti občutijo naročniki kot dodatno vrednost in kakovost storitev.

 • Dolgoletne izkušnje na področju vzdrževanja in upravljanja;
 • Regijska organiziranost, ki omogoča povezanost s krajem izvajanja storitev in hitro odzivnost;
 • Prilagodljivost naročniku;
 • Izkušeno in strokovno usposobljeno osebje;
 • Izvajanje storitev na območju cele Slovenije;
 • Dobre komunikacijske povezave;
 • Potrditev kakovosti s pridobljenimi standardi kakovosti ISO 9001;
 • Aktiva skupina ponuja širok nabor storitev ( čiščenje, varovanje ), ki se medsebojno dopolnjujejo.

Potrebujete upravnika nepremičnine?

Namesto vas sledimo zakonom in poskrbimo, da vaš objekt zadošča vsem standardom kakovosti. Z nami bodo vaši stanovanjski zbori in odločitve o delitvi stroškov enostavnejši.

Vodstvo

DIREKTOR DRUŽBE
Artur Olaj

DIREKTORICA OPERATIVE
Petra Strnad

Izkaznica skupine

Aktiva upravljanje d.o.o.
Gmajna 10
1236 Trzin

Matična številka: 1847210000
Identifikacijska št. za DDV: SI64487776

Št. transakcijskega računa
SI56 0230 9025 4036 366, NLB d.d.
SI56 3300 0000 1216 759, Addiko bank d.d.
SI56 0230 9025 4164 018, NLB d.d., - rezervni sklad
SI56 6100 0000 9646 609 Delavska hranilnica d.d., - rezervni sklad

Osnovni kapital 62.594,00 EUR

T: +386 1 564 44 04
E: upravljanje@aktiva.si
www.aktiva-upravljanje.si

Kontakt

Direktor družbe

Artur Olaj
T: +386 1 564 44 04
E: upravljanje@aktiva.si

Direktorica operative

Petra Strnad
T: +386 1 564 44 04
E: upravljanje@aktiva.si

Vodja strokovne službe

Bojan Borišek
T: +386 1 560 31 74
E: bojan.borisek@aktiva.si

Poslovna sekretarka

T: +386 1 564 44 04
E: upravljanje@aktiva.si

Obračunske referentke

T: +386 51 394 445
E: upravljanje-obracuni@aktiva.si

Uradne ure / Dosegljivost

Uradne ure za informacije strankam:

 • ponedeljek, torek, petek: med 8. in 10. uro,
 • sreda in četrtek: med 13. in 15 uro.

Operativni upravniki
Dosegljivi smo v delovnem času od 8 do 16 ure, za nujne klice tudi izven delovnega časa in v dnevih prostih dela.

Želite bolj urejeno okolico vašega stanovanjskega bloka?

Nudimo vam ureditev okolice in hišniške storitve ter vsa vzdrževalna dela, ki bodo močno izboljšala vašo kvaliteto bivanja.

IIPORTAL

Z aplikacijo iiPortal vam želimo zagotoviti dostopnost do informacij za vas, naše naročnike, ki si tako lahko sami in ob kateremkoli času pogledate podatke, ki jih potrebujete. Pregledujete lahko naslednje vsebine:

 • podatke o enotah, kjer je ste lastnik/najemnik,
 • podatke o stroških, ki so vam razdeljeni glede na veljavno zakonodajo,
 • svoje razdelilnike za redni obračun in rezervni sklad,
 • razdelitev vseh dobaviteljevih faktur z elektronskimi kopijami le-teh,
 • vse poknjižene terjatve in plačila, odprte postavke,
 • stanje plačil in terjatev za rezervni sklad,
 • zbrana sredstva na prostovoljnih skladih (razne akontacije, najemnine skupnih prostorov,...),
 • pomembne dokumente (pogodba o upravljanju, o medsebojnih razmerjih, hišni red),
 • razne druge dokumente (poročilo o upravnikovem delu, anekse, razne sklepe,...),

Z uporabniškim imenom (šifro plačnika) in geslom, ki ga najdete na vašem razdelilniku stroškov (položnici) pregledujete podatke o enotah kjer ste lastnik/najemnik.

V primeru kakršnihkoli vprašanj, predlogov ali pobud smo vam na voljo na elektronskem naslovu info-upravljanje@aktiva.si

Vstop v IIPORTAL

Vstop možen z uporabniškim imenom (šifro plačnika) in geslom, ki ga najdete na vašem razdelilniku stroškov (položnici) vstopite v program.

Prijava števila uporabnikov

Obrazec za prijavo izpolnete, natisnete, podpišete, skenirate in oddate tukaj. V kolikor razpolagate z veljavnim certifikatom E-podpisa lahko dokument podpišete tudi digitalno in oddate tukaj. Upoštevani bodo samo veljavno podpisani dokumenti.

Oddaja obrazca

[gravityform id=4 title=false description=false ajax=true tabindex=49]

Zakonodaja

 1. Ministrstvo za okolje in prostor – pogosta vprašanja
 2. Snaga, Vodovod - kanalizacija, Energetika
 3. Energetski zakon ( EZ-1); Uradni list RS, št. 17/14 
 4. Stanovanjski zakon (SZ-1); Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 62/10 - ZUPJS, 56/11 - odl. US, 87/11 in 40/12 - ZUJF ), neuradno prečiščeno besedilo št.8
 5. Stvarnopravni zakonik ( SPZ ); Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13 ), neuradno prečiščeno besedilo št. 1
 6. Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES) , Uradni list Rs, št. 18/04
 7. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1)
 8. Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Uradni list RS, št.60/09, 87/11 in 85/13 ), neuradno prečiščeno besedilo št.2
 9. Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka, Uradni list RS, št. 11/04 
 10. Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, Uradni list RS, št. 20/04 in 18/11), neuradno prečiščeno besedilo št.1
 11. Zakon o varstvu javnega reda in miru ( ZJRM-1), Uradni list RS, št.70/06 
 12. Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, Uradni list RS, št.105/05, 34/08, 109/09 in 62/10, neuradno prečiščeno besedilo št. 3
 13. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o overitvah števcev električne energije
 14. Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami
 15. Pravilnik o overitvah števcev električne energije
 16. Pravilnik o vpisih v kataster stavb

PRENEHANJE VELJAVNOSTI PREDPISOV:

Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom.

(Nadomestil jo je Zakon o dimnikarskih storitvah)

Vprašanja( FAQ)

Etažni lastnik mora, skladno s 6. odstavkom 24. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1), o sklenitvi ali spremembi najemne pogodbe takoj obvestiti upravnika in mu sporočiti ime najemnika in število oseb, navedenih v najemni pogodbi. Do trenutka obvestila se šteje, da je dolžnik vseh terjatev iz naslova upravljanja večstanovanjske stavbe etažni lastnik.

Etažni lastnik – posameznik, ki o sklenitvi in vseh spremembah najemne pogodbe ne obvesti upravnika, se kaznuje za prekršek z globo od 500-1.200 EUR (169. člen SZ-1). Etažni lastnik mora o dohodkih iz naslova oddajanja stanovanja obvestiti tudi davčni organ. V primeru, da tega ne stori, je sankcioniran po davčnih predpisih.

Obratovalni stroški so v skladu z 21a. členom Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, stroški v zvezi z dobavami in storitvami, potrebnimi za zagotovitev pogojev za bivanje v posameznem delu (individualni obratovalni stroški) in v stavbi kot celoti (skupni obratovalni stroški). Obratovalni stroški se delijo po enem izmed treh predpisanih meril: po površini posameznega dela, po številu enot v posamezni večstanovanjski stavbi ali po številu uporabnikov posamezne enote.

V kolikor gre za stroške, ki jih ni mogoče uvrstiti med obratovalne stroške, gre za stroške vzdrževanja ali druge stroške, ki izvirajo iz večstanovanjske stavbe. Ti stroški pa se skladno s 30. členom Stanovanjskega zakona (SZ-1) delijo skladno s solastniškimi deleži, če pogodba o medsebojnih razmerjih ne določa drugače.

Z novelo 30. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 57/08) so bili obratovalni stroški izvzeti iz pogodb o medsebojnih razmerjih. S tem zakonom je bilo določeno, da se za plačilo stroškov, ki izvirajo iz poslov obratovanja večstanovanjske stavbe, upoštevajo merila, ki jih predpiše minister s pravilnikom, s katerim natančneje določi posle upravljanja in pooblastila upravnika po tem zakonu ter ključ delitve obratovalnih stroškov, pri čemer se kot merilo za razdelitev plačila teh stroškov upošteva število posameznih delov, površina posameznega dela in število uporabnikov posameznega dela.

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 60/09 dne 31.07.2009. Veljati je pričel 15.08.2009, določbe III. poglavja pa so se začele uporabljati 01.12.2009. Pri delitvi obratovalnih stroškov, se tako neposredno upoštevajo določbe Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, ne glede na to, če so se etažni lastniki v PMR uspeli dogovoriti za svoj ključ delitve obratovalnih stroškov.

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/2009, 87/2011, 85/2013)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8674

Iz 30. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1) izhaja, da se način delitve obratovalnih stroškov določen v Pravilniku o upravljanju večstanovanjskih stavb, uporablja le pri večstanovanjskih stavbah in stanovanjsko-poslovnih stavbah.

V primerih, ko gre za poslovne ali poslovno-stanovanjske stavbe, stavbe za počitniško namene ipd., se za delitev obratovalnih stroškov upošteva Stvarnopravni zakonik. Iz 115. člena tega zakonika pa izhaja, da so pravice in obveznosti etažnih lastnikov na skupnih delih sorazmerne z njihovimi solastniškimi deleži, če zakon ali pogodba ne določa drugače. To pomeni, da se tudi obratovalni stroški delijo po solastniških deležih, v kolikor se lastniki niso s pogodbo dogovorili drugače.

Stvarnopravni zakonik v 119. členu določa da morajo etažni lastniki, v primeru da ima nepremičnina več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, ustanoviti rezervni sklad za kritje bodočih stroškov rednega upravljanja. Poraba sredstev rezervnega sklada je možna samo za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav ter za odplačevanje v te namene najetih posojil, tako zbrana sredstva pa so skupno premoženje etažnih lastnikov, ki jih je upravnik dolžan voditi ločeno na posebnem računu.

Stanovanjski zakon (SZ- 1) pa v 44. členu določa, da je sredstva rezervnega sklada mogoče uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja, ki so predvideni v sprejetem načrtu vzdrževanja, kakor tudi za dela, vezana na učinkovitejšo rabo energije, za plačilo izboljšav, nujnih vzdrževalnih del, za odplačevanje v te namene najetih posojil in za zalaganje stroškov izterjave plačil v rezervni sklad.

Merila za določitev mesečnega prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižja vrednost prispevka so določena v Pravilniku o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka (Uradni list RS, št. 11/2004). Za stavbe, ki so stare manj kot 10 let, prispevek ni obvezen. V takšnih »mladih« stavbah se prispevek določi na prostovoljni osnovi. Od februarja 2004 je torej določeno merilo prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad. To je znesek v € preračunan na m2 bruto površine, v odvisnosti od starosti stavbe. Za stavbo staro nad 10 do 30 let znaša minimalni prispevek 0,20€ na m2 bruto površine, za stavbo staro nad 30 do 60 let znaša minimalni prispevek 0,25€ na m2 bruto površine, za stavbo staro nad 60 let znaša minimalni prispevek na m2 bruto površine 0,30€.

Delitev in obračun stroškov za ogrevanje se izvede skladno s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi del (Uradni list RS, št. 82/2015).

V stanovanjsko-poslovni stavbi se celotni stroški delijo najprej na stanovanjski in poslovni del stavbe. Za delitev se upošteva poraba na podlagi vgrajenih merilnih naprav.

Stroški za ogrevanje se v višini najmanj 50% in največ 80% razdelijo med posamezne dele stavbe po porabniških deležih, ki se določijo na podlagi 11.-15.člena pravilnika.

Če se višina vsaj enega posameznega dela stavbe razlikuje od drugih posameznih delov stavbe za več kot 10% se za obračun stroškov, ki se delijo glede na ogrevano površino upošteva ogrevana prostornina stavbe.

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi del (Uradni list RS, št. 82/2015)
https://www.uradni-list.si/1/content?id=123689

Za plačevanje obveznosti preko direktne obremenitve SEPA stranka vse potrebno uredi z upravnikom stavbe. Od upravnika stranka prejme soglasje za direktno obremenitev SEPA in podpisano vrne upravniku. S tem je plačevanje z direktno obremenitvijo aktivirano.

Spremembo števila uporabnikov je dolžan sporočiti lastnik posamezne enote ali najemnik. Lastniki ali najemniki morajo spremembo števila uporabnikov sporočiti najkasneje v roku 15 dni po nastali spremembi (29.člen Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb) na predpisanem obrazcu. Za verodostojnost podatka se jamči s podpisom, upravnik pa upošteva vsako nastalo spremembo pri prvem naslednjem obračunskem obdobju. V primeru spremembe mora uporabnik priložiti tudi ustrezne dokazne listine, kot na primer potrdilo o odjavi stalnega bivališča ali spremembi bivališča, dokazilo o daljši odsotnosti zaradi službenih, šolskih ali študijskih obveznosti, zdravljenja, izpisek iz rojstne matične knjige ali druga ustrezna dokazila.

Obrazec: Prijava števila ali spremembe števila uporabnikov posamezne enote
https://www.aktiva-upravljanje.si/assets/attachments/18/Obrazec%20osebe%20(2).pdf?1371491762

Sledimo zakonom in standardom kakovosti

Namesto vas sledimo zakonom in poskrbimo, da vaš objekt zadošča vsem standardom kakovosti. Z nami bodo vaši stanovanjski zbori in odločitve o delitvi stroškov enostavnejši.

Vas zanima več?

[gravityform id=2 title=false description=false ajax=true]

Dober gospodar skrbi za svojo lastnino ...

... dober upravljalec skrbi za vašo lastnino. V urejeni in redno vzdrževani stavbi boste dosegali cilje, ki ste si jih zastavili!
TOP